socialnepodnikanie.sk

si kladie za ambíciu zvyšovať povedomie a informovanosť v oblasti sociálneho podnikania ako takého (nie len obecného). Chceme prispievať taktiež k vzdelávaniu v tejto oblasti, prinášať inšpiráciu a príklady dobrej praxe, spájať sociálne podniky so záujemcami o ich služby a tovary. Našou snahou je vytvorenie verejne prístupnej a bezplatnej databázy všetkých sociálnych podnikov na Slovensku. Pozývame vás stať sa jej súčasťou.

je jedným z výstupov projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania. Projekt realizuje Nezisková organizácia EPIC spolu s tímom odborníkov z oblasti sociálneho podnikania. Za pomoc pri realizácii ďakujeme programu Erasmus+ a partnerom projektu – EPIC ASSIST (Škótsko), Obec Spišský Hrhov (SR), Otevřená společnost, o.p.s. (ČR), PERYFERIA (PL), Premiki (SLO)

Realizácia: Zuzana Polačková (Ideas and More), Eva Pongrácz (Katedra sociálneho rozvoja a práce, EUBA), Michal Hrnčiar (N. o. EPIC), Peter Važan (N. o. EPIC), Lucia Šimková (grafický dizajn), Digital Nomads, Marek (programovanie).