DOTAZNÍK PRE WEB sociálne podnikanie

V krátkosti uveďte dôvody prečo by mal zákazník nakupovať práve u vás. Čo sú vaše konkurenčne výhody oproti iným podnikom pracujúcim v podobnej oblasti? S akou cieľovou skupinou pracujete? Čím je Váš sociálny podniká jedinečný? Prostredníctvom textu sa snažte potenciálneho zákazníka presvedčiť o jedinečnosti a kvalite Vašich aktivít.

V krátkosti popíšte tovary a služby, ktoré ponúkate. Tieto by mali nadväzovať na kategórie, ktoré ste označili v časti “oblasť podnikania”, tu môžete uviesť ďalšie detaily. Po prečítaní textu by mal potenciálny zákazník pochopiť aké konkrétne tovary a služby ponúkate.

* nepovinné položky