Warning: Use of undefined constant url - assumed 'url' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/d/5/d5a306f0-3b8a-48a0-af77-81315f594d80/socialnepodnikanie.sk/web/wp-content/themes/wpbootstrap4/front-page.php on line 10

SOCIÁLNE PODNIKY

prerozdeľujú väčšinu zisku v prospech svojich sociálnych cieľov. Nevznikajú za účelom maximalizácie zisku, ale dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, akým je napríklad:

  • zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím alebo iným znevýhodnením,
  • poskytovanie tovarov a služieb pre znevýhodnené skupiny ľudí,
  • produkcia takých tovarov a služieb, ktorá predstavuje sociálny cieľ.

Registrovať podnik

Chcem začať

sociálne podnikať

Adresár

sociálnych podnikov

Príklady

dobrej praxe

Sociálni podnikatelia pomáhajú vytvárať pokojnejší, spravodlivejší a udržateľnejší svet.

Robert Alan Silverstein

viac inšpirácie

Nikdy nepochybujme, že malá skupina premýšľavých a oddaných občanov môže zmeniť svet. V skutočnosti je to jediná vec, ktorú má.

Margaret Mead

viac inšpirácie

Veríme, že ľudia sú v podstate dobrí, že každý človek má čím prispieť. Veríme v čestnosť a v to, že otvorené prostredie môže ukázať to najlepšie, čo v ľuďoch je. Rešpektujeme každého ako jedinečnú osobnosť a odporúčame vám jednať s ostatnými tak, ako chcete aby jednali s vami.

Pierre Omidyar

viac inšpirácie

Mojím snom je nájsť osoby, ktoré vezmú finančné prostriedky a použijú ich na zmenu sveta tým najlepším spôsobom

Jacqueline Novogratz

viac inšpirácie

Nebudú spokojní pokiaľ nespravia revolúciu v oblasti rybolovu.

Bill Drayton

viac inšpirácie

Najväčší pokrok ľudstva nie je v objavoch, ale v tom, ako sú tieto objavy využité na zníženie nespravodlivosti.

Bill Gates

viac inšpirácie

Radšej desaťkrát zahynúť v príboji, hlásajúc cestu k novému svetu, než naprázdno stáť na brehu.

Florence Nightingale

viac inšpirácie

Ľudia si myslia, že podnikatelia podnikajú kvôli sláve a peniazom. Ja som to nikdy nerobil z tohto dôvodu a ani nikdy nebudem. Podnikanie je omnoho väčší boj.

Sharad Vivek Sagar

viac inšpirácie

Ak sa snažíte urobiť niečo veľmi inovatívne a revolučné, musíte byť neustále otvorení mnohým otázkam.

Sharad Vivek Sagar

viac inšpirácie

Podnikatelia svojím myslením vidia skôr možnosti ako problémy ktoré boli spôsobené zmenou.

J. Gregory Dees

viac inšpirácie

Podnikateľ vždy hľadá zmenu, reaguje na ňu a potom ju využije ako príležitosť.

Peter F. Drucker

viac inšpirácie

Pesimista vidí prekážku v každej príležitosti. Optimista vidí príležitosť v každej ťažkosti.

Winston Churchill

viac inšpirácie

Spôsob ako sa stať nenahraditeľným, je stať sa sociálnym inovátorom. Začnite s projektmi, ktoré Vás motivujú k záchrane sveta a súčasne prinášajú peniaze pre Vašu spoločnosť. Sociálne inovácie robia zázraky.

Richie Norton

viac inšpirácie

Sociálni podnikatelia sa neuspokoja s tým, že rozdajú ryby či naučia ako ich uloviť. Nezastavia sa, kým nezmenia celý rybársky priemysel.

Bill Drayton

viac inšpirácie

Nehovorte nám všetky dôvody, prečo to nemusí fungovať. Povedzte nám všetky spôsoby ako by to mohlo fungovať.

John Wood

viac inšpirácie

Stanica Žilina-Záriečie

Zakladatelia Stanice Žilina-Záriečie: Meníme svoju misiu na ľudskosť

Žilinský kultúrny uzol nie je podľa svojich zriaďovateľov sociálnym podnikom. Občianske združenie Truc Sphérique a Truc podnik s. r. o. fungujú podľa nich na princípoch sociálneho podnikania. 

Vyberáme si tých najlepších, hoci nemusia byť najlepší pre niekoho iného. Je tu veľa ľudí, ktorí sú špičkoví, ale neboli by schopní pracovať v korporácii od ôsmej do štvrtej. Úplne perfektní sú ale od jedenástej do polnoci,“ usmieva sa Marek Adamov.

Na plný úväzok tu pracuje dvadsiatka ľudí, ktorí by mali problém uplatniť sa na trhu práce. V kultúrnom uzle sa pracovne realizujú umelecky nadaní mladí ľudia, ktorí vyžadujú špecifické pracovné prostredie a v bežnom zamestnaní by zrejme dlho nevydržali. čítať viac

Súdržnosť a priateľstvo ako najväčšia hodnota

Sociálne aspekty aj sociálne ciele nie sú v žilinskej Stanici prvoplánové, ale existujú ako súčasť hodnôt pracovnej komunity.

„Pomoc skôr vychádza zvnútra komunity. Teraz je tu Ukrajinka Maša – bola naša dobrovoľníčka a od septembra pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Musela by sa na pol roka vrátiť do Luhanska na Ukrajinu. Aby sme jej pomohli preklenúť ten polrok, zamestnali sme ju,“ uvádza Marek Adamov.

Dodáva, že občianske združenie Truc Sphérique ani Truc podnik s. r. o. nemali pre Ukrajinku konkrétne voľné pracovné miesto. „Prvá motivácia bola pomôcť jej na pol roka, aby tu mohla zostať, kým začne študovať v Brne. Je to skôr o ľudskosti.“

Trojica zakladateľov kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie Marek Adamov, Róbert Blaško a Hana Hudcovičová Lukšů vytvára od roku 1998 podmienky pre ľudí, ktorí sa chcú sami presadiť a vytvoriť si pracovné miesto v občianskom združení Truc Sphérique.

Inkubátor nápadov a pracovných možností

Najväčšou motiváciou pre ľudí na Stanici je možnosť osobnostného rastu. Organizácia nemá pevnú štruktúru ani pracovné pozície, ale aktívny človek si v nej svoje pracovné miesto dokáže vytvoriť a udržať. Bežnou praxou je, že prechádzajú z jednej pozície do druhej.

Pracovníci Stanice majú zároveň veľkú zodpovednosť, lebo si zháňajú financie, podieľajú sa na písaní grantov, získavaní sponzorov, robia veľa dobrovoľníckej práce a prispievajú ekonomicky ku udržateľnosti združenia. Pritom sa učia nové veci a hľadajú to, čo ich pracovne napĺňa.

„Máme kolegu, čo začal ako zahraničný dobrovoľník, potom prevzal bar ako manažér, neskôr skončil ako šéf techniky. Teraz je rešpektovaný svetelný dizajnér, ktorý robí nielen na Stanici, ale aj v zahraničí, pritom pôvodne študoval právo,“ opisuje Marek Adamov.

Experimentujú, skúšajú rôzne koncepty, ktoré často menia aj systémom pokus, omyl . Sami seba vnímajú ako inkubátor nápadov, tie sú voľné a k dispozícii iným. Adamov a Blaško sa vymedzujú voči prirovnaniu k startupom. Tie podľa nich štartujú nové projekty, aby ich mohli neskôr predať korporáciám.

„Naším cieľom nie je predať a začať budovať niečo iné. Bude nás baviť kosiť tu trávu aj v roku 2025. Väčšina z nás stále pracuje aj manuálne, kde stráca svoj intelektuálny potenciál. Ale mne to príde ako psychohygiena, lebo nestrácame kontakt so základom,“ vysvetľuje Adamov.

Dobrý účtovník a minimálna byrokracia

Prevádzkujú obrovský komplex vzájomne prepojených činností, ktoré majú podnikateľský aj neziskový charakter. Organizujú dobrovoľníkov, robia vzdelávacie aktivity, majú sklady sociálnych a umeleckých aktivít.

V dlhodobom programe Erazmus absolvovala v Stanici stáže už päťdesiatka mladých ľudí. „Za tie roky tu boli niekedy aj piati naraz na rok. Podľa európskej legislatívy sú to znevýhodnení mladí ľudia, sú po škole a nevedia, čo ešte budú robiť,“ priblížil Róbert Blaško.

Baterky im dobíjajú návštevníci podujatí a pocit úspechu. Každý deň príde do kultúrneho uzla stovka ľudí, ktorí šíria pozitívne emócie. „My máme výhodu oproti ekologickým alebo sociálnym organizáciám či školám, že dostávame spätnú väzbu úplne pravidelne a rovno,“ opisuje Marek Adamov s tým, že ich teší aj to, že si ľudia kúpia lístok.

Náročná je byrokracia a veľa zákonov, ktoré musia dodržiavať. Snažia sa ju minimalizovať a robiť na nevyhnutnej úrovni. Z praktických dôvodov založili v roku 2014 podnikateľský subjekt Truc podnik s. r. o., ktorý prevádzkuje kaviareň a poskytuje služby. Založili ho za účelom prevádzkovania podnikateľských aktivít, ktoré podporujú hlavnú činnosť občianskeho združenia – kultúra, umenie

„Celé je to krehká vec. Chcú po nás, aby sme boli aj podnikaví, aj neziskovka, transparentní, dobrí v grantoch, mali všetky výkazy v poriadku a v súlade so všetkými zákonmi,“ dodal Róbert Blaško.

Demokratické hodnoty manažmentu

„Bolo to nadšenie podnikať a robiť v kultúre,“ spomína Hana Hudcovičová Lukšů, ktorá zakladala kultúrny uzol v Žiline spolu s Adamovom a Blaškom. Na začiatku si vytvorili podmienky pre naplnenie vlastných ambícií a realizovali sa v oblasti tvorivosti, umenia a kreativity. Popri tom, ako pomáhali sebe, menili aj priestor, kultúrnu a spoločenskú klímu v Žiline.

„Teraz je to už vo fáze ovplyvňovania ľudí,“ myslí si Hana Hudcovičová Lukšů. V Stanici sa venuje kultúrnym projektom pre deti, ale v súčasnosti je na materskej dovolenke. Stále tu má priateľov a vníma ich ako svoju komunitu, v ktorej je zakorenená.

„Je to najlepšie povolanie, aké si viem predstaviť. Čo človek chce, to si môže za pomoci druhých aj zrealizovať.“

Staničiari ovplyvňujú medziľudské vzťahy aj tým, že pevne stoja za základnými demokratickými hodnotami. Dnešná radikalizácia slovenskej spoločnosti vplýva na víziu manažmentu. Róbert Blaško citlivo vníma nástup fašizmu na Slovensku a za kľúčové dnes považuje uchránenie základných humanitných a demokratických hodnôt. Aj preto sa v misii organizácie začalo skloňovať slovo ľudskosť.

Stanica Žilina-Záriečie, kultúrny uzol

Zriaďovateľ

Truc sphérique, o.z.
Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina

Poslanie

spájanie progresívnych kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských aktivít s verejným priestorom a verejnosťou

Najvýznamnejšie projekty

Program Stanice S1 pozostáva z neutíchajúceho pulzu – festivalov, divadelných predstavení, koncertov, filmových premietaní, prednášok, výstav, workshopov, kurzov a dielní, rezidenčných pobytov pre mladých umelcov, produkcie umeleckých projektov, hosťovania a vysielania zahraničných dobrovoľníkov, podujatí pre deti a pre školy, ruchu malých trhov a šumu kaviarne. Popri tom naďalej slúži ako pokojná čakáreň a miesto predaja lístkov na lokálny vlak zo Žiliny do Rajca.

No priestor Stanice prečasné divadlo a tanec S2 má kapacitu 200 stoličiek. Poslúžil počas konferencie Trans Europe Halles Meeting, na letných festivaloch Kiosk a Fest Anča a ďalších predstaveniach a akciách, ale aj ako svadobná sieň.

Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva – Behrensova synagóga v Žiline, projekt s rozpočtom milión eur podporili verejnou zbierkou a dobrovoľníckou prácou stovky ľudí a organizácií, polovicu rozpočtu pokryli nórske fondy. Okrem vizuálneho umenia, výstav, festivalov a koncertov je Synagóga priestorom aj pre ďalšie umelecké podujatia, projekty a komunitný kultúrny život.

Galéria a ateliéry S3 z ôsmich vyradených lodných kontajnerov vytvoria nové príležitosti pre tvorbu mladých umelcov a dizajnérov. Trojposchodový priestor zahrnie dielne, ateliéry, priestor pre prácu aj pre vystavovanie.

Služby

funkcia železničnej stanice s kvalitným spoločenským zázemím, detským ihriskom a záhradou, kaviareň a bar, technické zabezpečenie externých akcií, prenájom priestorov a zorganizovanie akcií pre záujemcov v priestoroch Stanice, Malý trh.

Verejná podpora

V rámci verejnej zbierky na Novú synagógu vyzbieraných viac ako stotisíc eur od 2800 darcov. Podpora projektov od stoviek firiem a inštitúcií rozdeľujúcich verejné zdroje.

Aktivity

Od roku 2006 usporiadaných takmer 1800 kultúrnych podujatí. Pravidelné tvorivé aktivity pre všetky vekové kategórie detí počnúc batoľatami, workshopy – tvorivé dielne, projekcie pre školy, výstavy, módne prehliadky, debaty, koncerty, filmové predstavenia, vzdelávacie podujatia, informačné semináre, sympóziá s účasťou viac ako dvestotisíc ľudí.

menej